flash player 免費下載
打印

聽不清楚的原因

聽不清楚的原因

--------------------------------------------------------------------------------

  
以下是小陳和老張在電話裡的一段對話。
小陳:「聽說你買了一輛新車。」
老張:「對啊!是BMW高級車。」
小陳:「我想借你的新車去南部玩。」
老張:「什麼?」
小陳:「我想借你的新車去南部玩。」(大聲一些)
老張:「你說什麼?我聽不清楚....」
小陳:「我想借你的新車去南部玩。」(大聲喊)
老張:「奇怪!電話怎麼聽不清楚?」
掛掉電話後,老張的太太說:「他的話我在旁邊都聽得到,他說要借你的新車去南部玩,你怎麼說聽不清楚呢?」
老張:「妳聽得到,那妳借給他。」@*

TOP