flash player 免費下載
打印

床戲

床戲

【床    戲】甲:「你說你導的這部片子,有一場床戲,怎沒有呢?」

乙:「有啊!中間不是有一場男女主角,相偕去傢俱行買『床』的戲嗎?」
...........................................................................................
【誤用氣胸】

醫師問求診的李太太:「妳哪裡不舒服?」

「我氣胸。」
「什麼意思?」

「我兒子不學好,經常和人去飆車,『氣』得我『胸』口直疼。」

TOP