flash player 免費下載
打印

[轉帖] 雷生春的故事

[轉帖] 雷生春的故事

  荔 枝 角 道 與 塘 尾 道 交 界 處 , 車 水 馬 龍 , 高 樓 林 立 , 沒 有 人 想 得 通 為 何 會 屹 立 了 一 幢 又 怪 又 殘 的 三 層 高 古 老 大 屋 。 它 的 外 牆 油 漆 差 不 多 完 全 剝 落 , 窗 戶 也 都 破 了 , 樓 頂 卻 留 下 一 個 石 牌 匾 , 「 雷 生 春 」 三 個 大 字 清 楚 可 見 。 屋 內 已 不 見 人 跡 , 樓 下 只 餘 一 兩 家 賣 雜 貨 的 店 鋪 。 門 庭 雖 然 破 落 , 但 其 建 築 和 設 計 仍 殘 留 一 份 氣 派 , 這 屋 的 主 人 看 來 並 非 普 通 人 家 。 問 周 圍 的 街 坊 , 都 說 不 出 這 大 屋 的 來 歷 。 「 呢 度 好 耐 冇 人 住 啦 。 早 幾 年 外 牆 搭 過 棚 架 , 以 為 拆 , 點 知 只 係 拆 外 面 窗 框 。 屋 主 係 邊 個 ? 唔 知 喎 。 」 一 個 街 坊 說 。 「 以 前 開 藥 材 鋪 , 『 雷 生 春 』 係 鋪 頭 名 囉 。 」 另 一 個 街 坊 知 道 多 一 點 點 。

  中 醫 跌 打 起 家 記 者 翻 查 物 業 資 料 , 終 於 解 開 了 這 個 謎 — — 原 來 , 這 幢 大 屋 是 九 龍 巴 士 公 司 創 辦 人 之 一 雷 亮 所 建 的 物 業 , 現 時 由 其 後 人 擁 有 。 此 屋 於 一 九 三 四 年 建 成 , 剛 好 是 九 巴 創 立 後 一 年 。 當 時 雷 亮 和 台 山 同 鄉 兄 弟 雷 瑞 德 合 資 在 九 龍 經 營 巴 士 , 並 邀 得 鄧 肇 堅 、 林 銘 勳 等 名 流 入 股 。 為 什 麼 雷 亮 會 建 這 屋 ? 記 者 找 到 了 幫 雷 家 看 這 大 屋 的 雷 氏 鄉 里 黃 伯 , 補 充 了 背 後 一 段 往 事 。 原 來 當 時 雷 瑞 德 是 家 學 淵 源 的 中 醫 , 他 兼 醫 跌 打 , 招 牌 正 是 「 雷 生 春 」 。 雷 亮 起 了 這 大 屋 後 , 雷 瑞 德 就 在 那 開 設 醫 館 及 藥 材 店 , 在 當 時 剛 開 發 不 久 的 深 水、 旺 角 區 , 頗 為 聞 名 。 「 雷 瑞 德 同 仔 曾 經 度 住 過 , 不 過 十 幾 二 十 年 前 都 搬 走 啦 ! 」 黃 伯 說 。 「 咁 點 解 又 唔 拆 ? 」 「 梗 唔 會 啦 ! 」 他 斬 釘 截 鐵 說 。 他 神 情 認 真 地 表 示 , 這 屋 關 乎 九 巴 的 風 水 , 雷 家 後 人 為 此 不 可 以 把 屋 拆 掉 。 九 巴 風 水 樓 這 屋 成 為 九 巴 雷 氏 家 族 的 風 水 樓 , 似 乎 有 幾 分 道 理 。 堪 輿 曆 法 家 蔡 伯 勵 看 過 這 屋 的 坐 向 後 說 , 它 的 風 水 的 確 頗 佳 。 「 幢 樓 位 置 食 住 向 南 流 的 內 塘 水 , 尤 其 荔 枝 角 道 水 , 不 過 『 水 勢 』 好 緊 要 , 呢 個 位 樓 , 一 定 要 夠 大 間 , 至 承 得 住 個 勢 。 「 但 人 住 在 面 卻 未 必 平 安 , 因 為 『 水 勢 』 大 , 煞 氣 較 重 。 」 但 據 記 者 進 一 步 了 解 , 這 幢 舊 樓 不 拆 , 背 後 似 有 比 風 水 更 複 雜 的 原 因 。

TOP