flash player 免費下載
打印

[笑話] 進先生與劉小姐

[笑話] 進先生與劉小姐

進先生與劉小姐是在大學認識的
                                                                                
後來成為人人稱羨的班對
                                                                                
一畢業就結婚了
                                                                                
但好景不常
                                                                                
進先生突然病逝
                                                                                
                                                                                
劉小姐鬱悶了好幾年
                                                                                
每天以淚洗面...
                                                                                
後來遇到了現在的先生
                                                                                
人很好 很淳厚 是個好人
有天劉小姐跟現在的先生
                                                                                
到了墓前看進先生
                                                                                
現在的先生就問到了
                                                                                
:「請問我要怎麼稱呼你前任的老公?」
                                                                                
劉小姐馬上從腦中翻箱倒櫃
                                                                                
想到了以前國文課上過的....
                                                                                
不加思索的答道

那你就叫他 先進 吧!!

TOP