flash player 免費下載
打印

槍王之王(粵語版)

槍王之王(粵語版)

上映: 2010-07-01        地區: 香港
導演: 爾冬升        類型: 動作 驚悚
演員: 古天樂 |         吳彥祖 |         李冰冰 |         蔡卓妍 |         方中信 |         尤勇 |         連凱 |         林雪 >>
簡介:  導致七死一重傷的四億美元債券劫殺案,轟動全港;但案件最大的爭議點,是將匪徒槍殺而救回警員性命的竟然是一名市民——四屆實戰射擊槍王關友博 (古天樂飾)。
  當大眾激烈討論這位救警英雄是否應被判上殺人罪時,探員莊子維 (吳彥祖飾) 決定正式落案起訴關友博,引起輿論及公眾的極大迴響。明知對方無辜,莊子維只有感到無奈。但盤問期間的一條問題,令他對關友博起了懷疑,繼而開始追溯他的背景。關友博最終無罪釋放,但對莊子維來說,整件案件這刻才正式開始:跟蹤、調查都未能令謎底揭盅,莊子維試圖將自己代入罪犯的角色,剖析其犯案的動機,線索終於逐步出現。


TOP