flash player 免費下載
打印

法國人與香腸

法國人與香腸

話說有個女仔,嫁左俾個法國佬,不過佢又唔識講法文,
咁佢地咪用英文溝通囉!

有一日,個女仔為左晚飯,去左一間超市買野,佢
一早就諗到自己唔識法文,於是佢去買野果時.就
做點身體語言出黎,比如,佢要買雞,就扮雞拍翼個動
作出黎,如果買雞腳就做番頭先個動作,再仲隻腳出黎,
最後,佢要買腸仔,佢心諗:呢個好難做動作...點算呢?
跟住佢靈機一動,叫埋佢老公出黎.....你估下佢咩咁做?
(唔好諗邪野...)
原來,佢老公識講法文......。

TOP