flash player 免費下載
打印

順手丈夫

順手丈夫

順手丈夫 有一晚,阿某係房度睇小說,佢老婆就走埋去佢身邊,阿某忽然一路睇小說一路摸佢老婆下面…佢老婆被挑逗到好興奮,就即刻除哂D衫… 阿某就問:「你除哂D衫做乜?」 佢老婆反問:「你摸我下面又做乜?」 阿某理直氣壯咁講:「濕下隻手,易D翻書嘛!」

TOP