flash player 免費下載
打印

調節

調節

有個人係辦公室成日放響屁,同事忍唔住話:「你可唔可以唔出聲?」

然後就見佢坐係度搖黎搖去打冷震,同事就問:「做乜呀你?」

佢話:......................「我較左做震機」

TOP