flash player 免費下載
打印

老闆..我要買二手腳踏車

老闆..我要買二手腳踏車

因為我需要一台腳踏車
                                                                                
但是怕失竊所以打算去買二手的來騎
                                                                                
                                                                                
                                                                                
於是我就來到一家自行車行...
                                                                                
                                                                                
我:"老闆..我要買一台二手的腳踏車"
                                                                                
                                                                                
老闆:"拍謝喔..我這裡都只有新車..你要不要考慮買一台新車?"
                                                                                
                                                                                
我:"因為我怕騎新車很容易掉..所以想要二手車"
                                                                                                                                                               
                                                                                
                                                                                
於是又跟老闆講了很多.......

                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                
                                                                                
講到後來我就想離開去別家找找看
                                                                                                                                                               
                                                                                
                                                                                
老闆止住了我
                                                                                
                                                                                
"好啦...我有一台二手車可以賣你啦....你等我一下"
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                              於是...............     
就看到老闆牽出一台新車
                                                                                
                                                                                
坐上去騎到旁邊的店家再繞了回來
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
"吶...這台二手車算你一千五就好了啦!!!!!!"

TOP