flash player 免費下載
打印

多久該健康檢查一次呢?

多久該健康檢查一次呢?

最近想自費去健康檢查....
大家都多久去檢查一次呢?
1年? 2年?
聽說 健檢中心等級有差
不知大家都去哪一家呢?
我也想找我爸一起去....

TOP