flash player 免費下載
打印

57件兒時(或現時)無聊事

57件兒時(或現時)無聊事

57件兒時(或現時)無聊事你又做過幾多件?

1.玩米缸,將手插入米缸裡面o既米裡面搞下搞下。


2.在百貨公司入面篤扶手電梯旁的吊牌。

3.地下有階磚時,特登隔一格一格o黎行(不可踩界,要完全在格內)。

4.用錶面反射陽光,照o黎照去。(幼稚園老師教~!)

5.跳樓梯(愈多級愈勁)。(小人到中學仲發現有人玩)

6.行路上高起左地方(例如高起左o既長條型石博,好似玩平衡木咁行法)。

7.鋪張紙在硬幣上面,然後用鉛筆係上面油,油返個形出o黎。

8.食完瑞士糖之後,將糖紙包番個原本四四方方果個形出o黎。

9.超級市場踩住架購物車o黎行。

10.踩水"tum",係好特登果隻。

11.吹口水波。

12.搣牆上的乳膠漆或牆紙。

13.係平滑o既地面上面"冼"下"冼"下咁行。

14.整濕o的紙巾,掟上學校廁所天花頂。(小人既小學經常有人做...小人稱呢d做---燕窩)

15.食完綠箭香口膠,一定摺返成張包裝紙,再放返入個大套入面。

16.響課室玩俄羅斯輪盤,將玩粉刷霑滿粉筆粉,放係風扇上面,等個風扇轉轉
下,轉得快個時飛出o黎,睇下個粉刷中邊個。

17.放膠袋(當風爭甘放)。

18.去後梯執咸書睇,張睇完的咸書撕開飄落街。

19.貼張龜仔紙嚮o的同學。

20.踩人地個影。

21.狂踩人地對白飯魚,尤其是大肥仔果o的。

22.用幾條橡筋射。

23.掉人地門口的拖鞋落街。

24."蚊"消防喉,射水落下面個球場,睇下射到幾遠。

25.擇水彈。(尿)

26.用氣鎗射街上的途人。

27.玩千揪,"fing"到咁上下就飛出去鬥遠。(唔p街都算好彩)

28.落樓梯時坐係o的扶手上面"sir"落黎。(在小學...小人就是始創人)

29.在自動梯行相反方向。

30.把"誤投信件"或沒有用的宣傳單張,胡亂放入其他的住宅信箱。

31.坐地鐵時,抓緊中間的扶手,地鐵一開動博命繞住轉(自轉)。

32.在月台上鬥快跑。

33.帶玩具返學。

34.用圖釘弄穿學校壁佈板。

35.亂按人家的門鐘,然後鬆人。

36.明知過了三歲,仍然不買票,"捐"地鐵的入/出閘機。

37.用改錯水(很舊的有一個掃那種)附送的天拿水,搽在手上。(聽都沒聽過)

38.在井字型公屋中間的大天井中放紙飛機,或者放紙青蜒,看看誰放的紙青蜒
最慢由廿幾樓落到地面。

39.煲蠟。

40.把汽水罐靜雞雞放在校車的車輪下攝住,開車時把它壓扁。

41. 圍閹(囧)

42.呵尿時出力射走 D 屎積(我係刷牙射走d牙高稿積)

43.將紙碎或者紙飛機撒落街

44.將bubble紙氣泡逐粒"鏈"爆

45.o係屋企走廊玩"壁虎功"(點玩ar= =")

46.走到開動緊電風扇面前:"呀~~~~~~~~!"(我唔呀....而係「我係外星人」)

47.用間尺好似 "搖搖板"咁彈起舊擦膠

48.寶貼當泥膠,用間尺整pizza

49.係屋企撩鼻屎然後抿落牆

50.將 d 擦膠碎用尺切粒粒

51.膠水搽係手/筆盒上 , 等佢乾之後成塊 met 出黎 ~

52.洗手時用手頂住個出水位,用d水去射周圍d人

53.同隔離位鬥快開哂筆盒d機關

54.飛拖鞋(起屋企玩過....飛左落街~!呀媽問起「唔知喎」)

55.特登將飲完的紙包飲品吹脹然後放在地上,大力地踩爆佢

56.用泥膠塞電制/電話插蘇(電死你ar....大家唔好做)

57睇貼唔回

TOP