flash player 免費下載
打印

[天子傳奇8][第36~44話][宗師之戰--重陽會龍藏](繁中/FS+JF+UL+TB)

[天子傳奇8][第36~44話][宗師之戰--重陽會龍藏](繁中/FS+JF+UL+TB)

【預覽圖片】:

【漫畫名稱】:天子傳奇8 44 宗師之戰--重陽會龍藏
【漫畫作者】:黃玉郎
【檔案大小】:12MB 
【漫畫語言】:繁體中文
【存放空間】:FS+JF+UL+TB
【砍檔時間】:60天下載空間自砍
【下載載點】:
第44話 宗師之戰--重陽會龍藏
http://freakshare.com/files/8v1s88zh/Tian-Zi8_44.rar.html
http://jumbofiles.org/newfile?n=68425&Tian-Zi8_44.rar
http://uploaded.net/file/z5uzpnhw/Tian-Zi8_44.rar
http://turbobit.net/xmv1zj5y2jo7/Tian-Zi8_44.rar.html

第43話 龍威--引天下英競折腰
http://freakshare.com/files/m814p3bj/Tian-Zi8_43.rar.html
http://jumbofiles.org/newfile?n=65826&Tian-Zi8_43.rar
http://uploaded.net/file/g74tnpci/Tian-Zi8_43.rar
http://turbobit.net/janwrzlxnx83/Tian-Zi8_43.rar.html

第42話 蒼狼殲霸敗天尊
http://freakshare.com/files/jpievdlm/Tian-Zi8_42.rar.html
http://jumbofiles.org/newfile?n=61997&Tian-Zi8_42.rar
http://uploaded.net/file/qh0wew7k/Tian-Zi8_42.rar
http://turbobit.net/8r6ue3usfdv4/Tian-Zi8_42.rar.html

第41話 神龍傳說‧蒼狼傳人
http://freakshare.com/files/ewnjedqz/Tian-Zi8_41.rar.html
http://jumbofiles.org/newfile?n=60421&Tian-Zi8_41.rar
http://uploaded.net/file/li0ayhcf/Tian-Zi8_41.rar
http://turbobit.net/hw9cboqs4f0a/Tian-Zi8_41.rar.html

第40話 天威無敵‧龍藏勝天
http://freakshare.com/files/3gv64e8l/Tian-Zi8_40.rar.html
http://jumbofiles.org/newfile?n=58186&Tian-Zi8_40.rar
http://uploaded.net/file/47h5vkx0/Tian-Zi8_40.rar
http://turbobit.net/q05ec6zidfrs/Tian-Zi8_40.rar.html

第39話 狼星降世‧地脈成龍
http://freakshare.com/files/8807log5/Tian-Zi8_39.rar.html
http://jumbofiles.org/newfile?n=54833&Tian-Zi8_39.rar
http://uploaded.net/file/vbnudcdf/Tian-Zi8_39.rar
http://turbobit.net/snecndw1dwbl/Tian-Zi8_39.rar.html

第38話 空滅大羅天‧聖火‧萬毒功
http://freakshare.com/files/eq18c59w/Tian-Zi8_38.rar.html
http://jumbofiles.org/newfile?n=51789&Tian-Zi8_38.rar
http://uploaded.net/file/8qvqztgx/Tian-Zi8_38.rar
http://turbobit.net/7ygxlqog27lc/Tian-Zi8_38.rar.html

第37話 妖月邪暉萬狼狂‧時移勢易再造皇
http://freakshare.com/files/jz18ey61/Tian-Zi8_37.rar.html
http://jumbofiles.org/newfile?n=47749&Tian-Zi8_37.rar
http://uploaded.net/file/1l11jhxx/Tian-Zi8_37.rar
http://turbobit.net/9rtm25zcmx5a/Tian-Zi8_37.rar.html

第36話 易命待天時‧自強迎天機
http://freakshare.com/files/3ihv3x14/Tian-Zi8_36.rar.html
http://uploaded.net/file/02hp4q8k/Tian-Zi8_36.rar
http://turbobit.net/obk7a6e8nva5/Tian-Zi8_36.rar.html
http://shareflare.net/download/04292.005538889cf77f749a78f53a560c/Tian-Zi8_36.rar.html

【解壓密碼】:無 

TOP