flash player 免費下載
打印

狂飆的小黃

狂飆的小黃

有一天晚上我在車站搭小黃
                                                                                
一上車講了目的地後,小黃開始飆.......................車
                                                                                
我開始緊張就說: 運將大,我不趕時間喔,可以開慢點嗎?
                                                                                
運將: 派謝!! 我趕時間!!
                                                                                
然後繼續飆.......................車
                                                                                
我:............

TOP