flash player 免費下載
打印

妓女與浣熊

妓女與浣熊

有一天,一隻小浣熊跑到“妓”藝中心,

   然後就偷偷潛入一間“暗索索”的房間,

   看到了一個妓女躺在床上,

   就偷跑過去舔她的下體,

   過了不久,

   小浣熊要開溜了....

   卻被妓女叫住,

   妓女說:小浣熊,你還沒付錢喲。

   小浣熊說:我為什麼要付錢呀??

   妓女於是搬出“辭海”...查?

   “妓女”一詞給小浣熊看!

   ──妓女....以性行為交易金錢為職業的人!!

   妓女:所以你要付錢....瞭解嗎?

   小浣熊也迅速將辭海翻到有“小浣熊”的這一面,.... 指給妓女看!!

   只見字典上寫著“小浣熊”──天生喜好吃雜草的動物!

TOP