flash player 免費下載
打印

一件退貨

一件退貨

在火車站候車室裡,一群人圍著一個嬰兒七嘴八舌地說:「好
可愛的小寶貝哦!」
      有人問在旁邊忙著照顧嬰兒的一個男子:
      「這是你的孩子嗎?」
      「不是」                    
      「那是你的外甥嗎?」
      「也不是。」
      「那肯定是你的弟弟?」
      「更不是。我老實告訴你們好了,我是個口服避孕藥的推銷員,這嬰兒是顧客服用失效藥的退貨。」

TOP